Het bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris.

Meer over het bestuur, de statuten, reglementen, maatregelen en vergaderverslagen vindt u hieronder.

Bestuursleden

Statuten en huishoudelijk reglement

Beleidsplan

Communicatieplan

Algemene Ledenvergadering (ALV)

AVG Privacy

Corona maatregelen

Blog bestuur

ANBI status

Schenken is gunstig

Archief