Uit De Hoofdwacht

Van het bestuur

In de vorige editie van Haerlem Nieuws sprak ik de hoop uit dat wij in dit nummer konden aankondigen dat wij elkaar weer ‘live’ zouden kunnen ontmoeten bij een aantal activiteiten. Helaas is dat nog niet het geval. Weliswaar zijn er versoepelingen in de horeca en het winkelen, maar evenementen en bijeenkomsten zijn helaas nog niet mogelijk.
Het licht aan het eind van de tunnel wordt echter wel steeds sterker!


Wij hebben op 19 april het trieste bericht ontvangen dat Aad Prent is overleden. Aad was ruim 30 jaar actief als lid van onze Vereniging. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. In zijn In Memoriam kunt u lezen hoe actief hij was.

Gelukkig was er in de afgelopen weken ook aanleiding voor felicitaties. Op 9 april is namelijk onze erevoorzitter burgemeester Jos Wienen in het huwelijk getreden met zijn partner Marian. Wij wensen hen veel voorspoed en geluk.
Ook de felicitaties aan ons lid Wim Cerutti die een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor zijn activiteiten in het kader van de geschiedschrijving van Haarlem. Namens de Vereniging heeft het bestuur bloemen bij hem laten bezorgen.

Deze maand hebben we gelukkig wel een aantal lichtpuntjes met het verschijnen van de nieuwste uitgave van de Haerlem Reeks “Dwarsliggers”over de spoorwegstaking in Haarlem in 1903 (auteur Ivo Zandhuis) en afgelopen vrijdag heb ik samen met de Historische Werkgroep het boekje ‘Brouwgeschiedenis van Haarlem’ mogen overhandigen aan onze erevoorzitter burgemeester Jos Wienen.

Een ander lichtpunt in deze coronatijd is het verschijnen van het Jaarboek van 2020 aan het eind van de maand. Ook dit jaar heeft de redactie, naast de Kroniek, Necrologieën, de Gevelstenen en de gebruikelijke verslagen, een keur aan bijzondere artikelen kunnen verzamelen in het Jaarboek.
Een publieke overhandiging van het eerste exemplaar is helaas nog niet mogelijk, maar het bestuur zal met de redactie van het Jaarboek overleggen hoe wij aan het verschijnen van het Jaarboek toch een feestelijk tintje kunnen geven. Wij zullen u ook snel laten weten hoe het Jaarboek verspreid zal worden onder de leden.

Wij hopen binnen een paar weken de jaarlijkse bijeenkomst met de werkgroepen te organiseren ten behoeve van het versterken van de onderlinge contacten en de samenwerking tussen de werkgroepen.

In 2020 vierde Haarlem 775 jaar stadsrechten, maar Heemstede vierde het Adriaan Pauwjaar. Als uitvloeisel van dat jaar vindt op vrijdag 28 mei a.s. een online, met muziek omlijst symposium over Adriaan Pauw plaats. De stichting Adriaan Pauw nodigt de leden van onze Vereniging uit om deel te nemen aan dit online symposium. Lees meer.

Op 30 juni zal onze ALV plaatsvinden, hoogstwaarschijnlijk digitaal via Zoom. Mocht de bijeenkomst toch live kunnen plaatsvinden, dan zullen wij dit op de website publiceren. De uitnodiging en de agenda zullen eveneens daar te vinden zijn.
Meld u hier aan om de ALV bij te wonen en wij houden u op de hoogte.

Veel verenigingen zijn ons al op deze manier voorgegaan, maar uiteraard blijven we hopen op een daadwerkelijke bijeenkomst.

Een van de projecten uit het communicatieplan is “verbeteren website”. Afgelopen december zijn Peter Dammers, Marc Mensink en Boudewijn van Os begonnen aan deze behoorlijk omvangrijke actie. Opzet van de nieuwe website is het verbeteren van de overzichtelijkheid, herkenbaarheid en vindbaarheid. Wanneer de nieuwe website straks online komt  is niet te zien hoeveel tijd en energie erin gestoken is om dat resultaat te bereiken. Het bestuur heeft al een eerste blik mogen werpen op de vormgeving van de nieuwe site. Ik ben erg enthousiast en ik hoop u straks ook!
Het bestuur is Peter, Marc en Boudewijn dan ook zeer erkentelijk voor al het werk dat zij aan de website van onze Vereniging besteden. Een goede website en actieve social media zijn in deze tijd voor elke vereniging onontbeerlijk.

Verder wordt gewerkt aan een plan voor het opfrissen van het interieur van De Hoofdwacht. Marjorie Vroom en ik hebben samen met onze pandbewaarder Theo Thenu De Hoofdwacht geïnspecteerd om te kijken welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor het onderhoud van exterieur, maar de Vereniging voor het interieur.

Ik blijf de hoop uitspreken dat wij in het volgende Haerlem Nieuws kunnen aankondigen dat wij elkaar weer ‘live’ bij een aantal activiteiten kunnen ontmoeten! Tot die tijd hopen wij u in ieder geval digitaal te zien.

Blijf allen gezond en houd moed, wij gaan weer bij elkaar komen als Vereniging!

Martin van Bleek,
voorzitter